MasksAreAid- עזרת המסכות
לאה שושן

אוצר ע”ד מור רשף סיון

גלריית עומר תירוש גאה להציג את  “עזר המסכות”, תערוכה במדיה מעורבת של האמנית לאה שושן. התערוכה, באוצרותה של מור רשף סיון, טומנת בשמה משחק מילים המבוסס על המילה  “נשף מסיכות” – ורומזת על יעוד עמוק יותר, כמו יכולותן של  .MasksAreAid Vs. Masquarade המסיכות לשמש כאמצעי וכחזות כאחד

התערוכה ממכלול העבודות האחרונות של האמנית, בוחנת את הרעיונות השונים לתפקיד המסיכות בחיינו העכשווים ברמה האישית כמו גם ברמה החברתית.  דרך עבודותיה שושן מזכירה לצופה שמסיכות אינן רק אובייקט אלא כלי אשר שימש את האדם במשך מאות שנים בחיפוש אחר האושר, ההסתתרות, הכישופים ואפילו האמונות

נושא התערוכה הוצף מתוך מסעותיה של האמנית סביב העולם, שם חוותה ונתקלה בשימושים שונים למסיכות בהקשרים תרבותים ואישיים. לפיכך, שושן מצאה עצמה חוקרת את שאלת החשיפה או הזהות שמאחורי ה”מסיכה” כדי לחפש את העצמי שמתחתיה

בחלקה הראשון, עוסקת התערוכה במסיכות מטפוריות שונות אשר קהילות משתמשות בן במהלך היום יום בכדי להצניע או להחביא רגש, אידיאל או אמונה. בחלקה השני של התערוכה מגדירה שושן את הכלים השונים והדרכים השונות, בהם להבנתה, ניתן להשתמש כדי לחשוף את האופי האמיתי של הזהויות האישיות שלנו

לאה שושן, נולדה בישראל בשנת 1986 ובגיל צעיר היגרה עם משפחתה לפריז. את תואר האמנות שלה רכשה במכללת שטרן לנשים בניו יורק. בשנת 2015 חזרה שושן לישראל וכיום היא חיה ועובדת בתל אביב.